Regulamin korzystania z balii

 1. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia.
 3. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
 4. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 5. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  Górskiego Ogrodu  nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed wejściem do balii  należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie,
 7. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 8. Rozpaleniem ognia w piecu balii mogą zajmować się jedynie pracownicy Górskiego Ogrodu. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 9. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

 

Regulamin korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika Górskiego Ogrodu
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Górskiego Ogrodu.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. Z sauny należy korzystać w ręczniku (dostępnym u obsługi)
 12. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 13. Po zakończeniu korzystania z bali podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła
 14. Na terenie sauny zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • palenia tytoniu,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

 

 1. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  • osobom z chorobami krążenia,
  • osobom chorującym na cukrzycę,
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym,
  • kobietom w czasie menstruacji.
 2. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 4. Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

W Strefie SPA obowiązuje cennik podany na stronie gorskiogrod.pl/strefaspa