Wycieczki

Trasa 1 - Kielce

Jaskinia Raj

Kielce - Karczówka

Kielce - Pałac Biskupów Krakowskich

Trasa 2 - Święty Krzyż

Ciekoty

Święta Katarzyna

Święty Krzyż

Nowa Słupia

Trasa 3 - Sandomierz

Sandomierz

Opatów

Krzyżtopór

Trasa 4 - Krzyżtopór

Krzyżtopór

Kurozwęki

Szydłów

Trasa 5 - Starachowice

Wąchock

Szlak mjr. Piwnika Ponurego

Kałków-Godów

Całkiem blisko

Jaskinia Zbójecka
Szydłów
Chańcza
Krzyżtopór
Opatów
Święty Krzyż
Kurozwęki
Kałków-Godów

Jaskinia Zbójecka w Łagowie jest jedną z najdawniej znanych jaskiń świętokrzyskich. Znajduje się ona w krasowym wąwozie Dule. Jest to jaskinia typowo „jurajska”, w rodzaju Piętrowej Szczeliny. Do dziś jest synonimem turystycznym Łagowa. W tylnej ścianie Dużej Sali znajduje się półka skalna zawana Madejowym Łożem, a związana z legendą o zbóju Madeju, który tu mieszkał setki lat temu...

Jaskinię można zwiedzać samodzielnie cały rok.
Długość trasy to około 120 m, czas zwiedzania około 20 min. Wewnątrz temperatura zmienia się od około +7 C, a wilgotność ok. 85 – 98 %. Trasa nie jest oświetlona elektrycznie.
Dla osób niepełnosprawnych niedostępna.

Szydłów zyskał miano „polskiego Carcassone” dzięki zachowanemu do czasów współczesnych XIV-wiecznemu układowi urbanistycznemu zawierającemu wiele elementów tak architektonicznych jak i przestrzennych średniowiecznego miasta. Do najważniejszych zabytków miasteczka zaliczają się: mury obronne wraz z Bramą Krakowską prawie kompletnie zachowane, zespół zamkowy (Sala Rycerska, Skarbczyk, Brama Zamkowa), kościół farny pod wezw. św. Władysława, kościół pod wezw. W.W. Świętych oraz synagoga.

Zbiornik retencyjny na Czarnej Staszowskiej, zlokalizowany w pobliżu miejscowości Chańcza w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w widłach utworzonych przez drogi wojewódzkie nr 756 i 764. Południowa część zbiornika leży w powiecie staszowskim (14 km od Staszowa), północna w powiecie kieleckim (kilka km na południe od Rakowa).

Zalew spełnia istotną rolę rekreacyjną dla okolicznej ludności, daje możliwość kąpieli- 2 kąpieliska w sezonie strzeżone przez ratowników WOPR, pływania rowerem wodnym, kajakiem czy łódką oraz uprawiania windsurfingu i wędkarstwa.

 

Imponująca ruina wspaniałego zamku. W gminie Iwaniska, w miejscowości Ujazd znajdują się monumentalne pozostałości po siedzibie Krzysztofa Ossolińskiego – zamku Krzyżtopór. Wybudowany w XVII wieku zamek imponował i do dziś imponuje przepychem i rozwiązaniami architektonicznymi (może wynik numerologicznej obsesji fundatora?) i wyposażeniem, jak choćby olbrzymie akwarium w suficie jadalni. Jest zamek Krzyżtopor bez wątpienia najwiekszą i najbardziej imponującą budowlą świeckiej architektury barokowej i jedną z pereł Ziemi Świętokrzyskiej (także Ziemi Sandomierskiej zawężając obszarowo).

Ta ciekawa miejscowość ma wspaniale zabytki i ciekawą historię. Opatów położony jest w północno – wschodniej części województwa świętokrzyskiego nad rzeką Opatówką. W 1282 roku Opatów uzyskał prawa miejskie. Okres swojej świetności przeżywał w 1 poł. XVIw., kiedy był własnością kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Do XVIII w. był miejscem sejmików województwa sandomierskiego. Będąc w Opatowie warto zobaczyć Kolegiatę pod wezwaniem św. Marcina z XI wieku.

To co wyróżnia Opatów spośród innych miast to imponujące Podziemia Opatowskie, rozbudowany system korytarzy, które służyły kupcom opatowskim jako magazyny i przechowalnie, a w czasach najazdów tatarskich dawały skuteczne schronienie. Koniec średniowiecza to powolny upadek miasta, a rozwój miasta ostatecznie zahamował potop szwedzki.

 

Święty Krzyż, Łysa Góra czy Łysiec to nazwy drugiego co do wielkości (595 m n.p.m.) wzniesienia Gór Świętokrzyskich. Przyjęta nazwa Święty Krzyż odnosi się zarówno do klasztoru kiedyś benedyktyńskiego, obecnia prowadzonego przez zakon oblatów, jak i do wzniesienia, a pochodzi od przechowywanych w kalsztorze relikwii Krzyża Świętego. Od nazwy miejsca nazwano region i województwo.

W dolinie Czarnej, w Kurozwękach, pośród urokliwego parku znajduje się dziś znowu w prawowitych rękach majątek i pałac rodziny Popielów. Pamiętający średniowiecze, otoczony fosą pałac, z pięknym, krużgankowym dziedzińcem i późnobarokową fasadą, dwa XVIII wieczne pawilony, park krajobrazowy oraz wzniesiony ostatnio dworek właścicieli to jeden z najcenniejszych kompleksów zabytkowych w Polsce.

W Kałkowie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pni Świetokrzyskiej. Do 1983 roku w tym miejscu były pola uprawne, dziękim staraniom księdza Czesława Wali w ciagu pięciu lat powastało sanktuarium maryjne, a z czasem zostalo rozbudowane do stanu dzisiejszego. Ksiądz Czesłąwa Wala jaest obecnie proboszczem Sanktuarium. W zespole obiektów, zajmujących powierzchnię 9 ha znajdują się: dwupoziomowy kościół ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, kamienne stacje Drogi Krzyżowej z wysoką na 33 m Golgotą (z kaplicami różańcowymi i oratoriami), przedstawiającą śmierć Pana Jezusa i martyrologię Narodu Polskiego, figura Matki Bożej z białym orłem w koronie u stóp, w otoczeniu różańca ułożonego w kontury mapy Polski, kapliczka „Piety”, Droga Betlejemska, dzwonnica oraz ruchoma Panorama Świętokrzyska.

Trochę dalej

Krzemionki Opatowskie
Sandomierz
Bodzentyn
Wąchock
Dąb Bartek
Jaskinia Raj
Chęciny
Tokarnia

Jest to jedna z największych w Europie, doskonale zachowana do dziś kopalnia krzemienia pasiastego, użytkowana w okresie neolitu i wczesnej epoki brązu (3000-1600 l. p.n.e.). Na terenie znajduje się rekonstrukcja wioski oraz udostępnione do zwiedzania dwa szyby wydobywcze.

Krzemień pasiasty od kilku lat jest używany do wyrobu biżuterii cieszącej się dużym wzięciem „za oceanem”.

Początki grodu siegają VIII wieku. Wedlug Galla Anonima Sandomierz w swoich początkach traktowany byl jako jedna ze stolic Królestwa i byl jednym z najważniejszych miast Polski.

Będąc w Sandomierzu warto zobaczyć Zamek królewski z XVw., synagogę z 1758r., ratusz z XIVw., Kolegium Jezuickie z XVIIw., kamienice, drewniane domki i dworki, fragmenty murów z Bramą Opatowską, katedrę Narodzenia NMP i trzy kościoły – Św. Jakuba, Św. Pawła i Św. Ducha. Z atrakcji przyrodniczych koniecznymi do odwiedzenia są; Wąwóz Królowej Jadwigi i Góry Pieprzowe.

Po pólnocno-zachodnie stronie Łysogór leży małe miasteczko Bodzentyn. Zalożony jako miasto przez biskupa krakowskiego Bodzantę w roku 1355, był Bodzentyn ważnym ośrodkiem administracyjnym dóbr biskupów krakowskich. Za ruchy niepodleglościowe (powstanie styczniowe) bodzentyn utracil ukazem carskim prawa miejskie w roku 1870. Do dziś zachował się urbanistyczny uklad zabudowy Bodzentyna z pozostałościami XIV obwarowań miasta. Jedną z atrakcji jest utrzymany w stanie trwałej ruiny zamek.

Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch.
Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności.

Dąb Bartek jest najbardziej znanym drzewem w Polsce. Rośnie między Bartkowem a Zagnańskiem w woj. świętokrzyskim. Liczy ok. 700 lat, mierzy 30 metrów wysokości, obwód pnia przy ziemi wynosi 13,4 m. Na początku XX-wieku okazały dąb częściowo spłonął, a kilkanaście lat później jego pień wypełniono betonem. W 1991 roku w potężne drzewo uderzył piorun i trzeba było założyć podpory. Od 1952 roku dąb „Bartek” uznawany jest za pomnik przyrody.
Legenda głosi, że był ulubieńcem królów. Biwakowali pod nim w czasie polowań Bolesław Krzywousty i Kazimierz Wielki. Władysław Jagiełło w jego cieniu modlił się, a Jan III Sobieski ukrył ponoć w dziupli rusznicę, szablę turecką i butelkę przedniego wina.

Słynna Jaskinia Raj znajduje się ok. 11 km na południowy zachód od Kielc przy drodze do Chęcin. Ochroną rezerwatową została objęta w 1968 roku. Główną atrakcją jaskini jest gąszcz występujących tu bardzo licznie stalaktytów zwanych „makaronami”.
Według jednej z niepotwierdzonych naukowo legend w Jaskini Raj znaleziono szczątki narzędzi z przed 50 000 lat, kiedy to zamieszkiwał ją człowiek neandertalski ).
Trasa turystyczna ma długość 180 m, z 240 m długości całej jaskini. Zwiedzanie połączone z wizytą w pawilonie – muzeum trwa 40 minut.

To co szczególnie warte jest zwiedzenia to zamek królewski znajdyjący się na stromym wzgórzu, zamczysko jest w stanie trwałej, dobrze zachowanej ruiny, z zachowanymi murami obronnymi i trzema wieżami. Zamek w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku. Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich udających się na wojnę z Krzyżakami. Zamek chęciński to flagowy (także ze względów krajobrazowych) zabytek Ziemi Świętokrzyskiej. Ze wzgórza zamkowego roztaczają się wspaniale widoki na okolicę.

Park Etnograficzny w Tokarni to największy skansen w Polsce. Prezentuje główne style budownictwa regionu świętokrzyskiego. Na okolo 100 ha terenu możemy obejrzeć wiele różnych typów zabytków budownictwa typowego dla świętokrzyskiego. Wyróżniają się : dwór z Suchedniowa, „żywy” kościół z Rogowa, – odprawiane sa msze, organistówka z Bielin, Imponujący spichlerz ze Złotej, wiatrak z Grzmucina, ale i kilkadziesiąt innych obiektów wartych jest obejrzenia. Skansen jest cały czas rozbudowywany. Skansen nie jest ograniczony do terenu obecnego województwa.

Fotografie

Chęciny
Sandomierz
Święty Krzyż
Krzyztopór
Tokarnia
Góry Świętokrzyskie